مقاله برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب معلق
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله حوزه آبخیز جامیشان
مقاله منحنی سنجه رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستورانی م.ت.
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی فشی خ.
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی ع.
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصی م.ر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده های فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه ها یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات مهندسی رودخانه می باشد. این پدیده ها اثرات ویژه ای روی شاخص های کیفی آب، کنش کف بستر و کناره های رودخانه داشته و همچنین خسارات جبران ناپذیری به طرح های عمرانی آب وارد می نماید. پیش بینی دقیق میزان رسوب رودخانه ها اهمیت قابل توجهی در مدیریت منابع آب و طراحی و ساخت و همچنین برنامه ریزی در بهره برداری از سازه های آبی دارد. در این تحقیق سعی گردیده است که کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مدل پرسپترون چند لایه) رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری حیدرآباد روی رودخانه جامیشان پیش بینی گردیده و نتایج با منحنی سنجه رسوب مورد مقایسه قرار گرفته است و مزایا و معایب هر یک از این روشها تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج بدست آمده شبکه عصبی مصنوعی نتایج قابل قبولی را جهت شبیه سازی بار معلق در ایستگاه حیدرآباد ارائه می کند، بطوریکه در مقایسه با منحنی سنجه رسوب از دقت بالاتری برخوردار است. مقدار R2 که از شبکه عصبی بدست آمده برابر با حدود ۰٫۹۲ و R2 که از منحنی سنجه رسوب بدست آمده برابر با حدود ۰٫۸۳ است. البته لازم به ذکر است که شبکه عصبی نیز نقاط اوج را به درستی پیش بینی نمی کند که این از نقاط ضعف نوع مدل بشمار می رود.