سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان ادریسی عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه تفرش
اصغر لادریان – استادیار دانشگاه اراک
مصطفی یوسفی راد – استادیار دانشگاه پیام نور اراک

چکیده:

دراین تحقیق بررسی رفتار دینامیکی توده خاک ماسه ای در عمق تحت اثر انفجار سطحی مورد بررسی قرارگرفت از روش تفاضل محدود و با استفاده از مدلسازی با نرم افزار FLAC2D اثرات انفجار سطحی در افزایش تنش در عمق مورد مطالعه قرارگرفته و د رنهایت با استفاده از تحلیل رگرسیونی رابطه ای کاربردی برای پیش بینی افزایش فشار در فواصل مختلف از محل انفجار و در توده خاک ماسه ای ارائه گردید تحلیل های آماری صورت گرفته نشان دهنده دقت بالای رابطه جدید بوده و می توان از این رابطه در پروژه هایی با محدودیت های اقتصادی و زمانی جهت ارزیابی تغییرات تنش درعمق خاک دانه ای تحت بار انفجار سطحی استفاده نمود.