سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ انصاری – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سیداحمد هاشمی –
غلامرضا اسکندری –

چکیده:

این مقاله بخشی از بررسی وضعیت صید و صیادی تالاب شادگان است که طی سالهای ۸۷-۸۶ انجام شده است.جهت برآورد میزان ذخیره در تالاب شادگان از روش لیزلی استفاده گردید که نمونه برداری در ۵ منطقه (شادگان ، خروسی، خنافره، صراخیه و جاده آبادان) به صورت فصلی انجام شد. میزان تولید گونه های مختلف ماهی در تالاب ( به ازای هکتار ) ، متوسط میزان تولید ماهی براساس فصل (به ازای هکتار) و کل توده زنده ماهی در تالاب شادگان برآورد گردیدبا توجه به میانگین توده زنده ماهی محاسبه شده که۱۹۷/۵۷ کیلوگرم به ازای هکتار است و همچنین مساحت تالاب (که در زمان کم آبی در حدود ۷۰۰۰۰ هکتار و در زمان پرآبی ۱۰۰۰۰۰ هکتار تخمین زده می شود )، میزان توده زنده ماهی در تالاب شادگان بین حدود ۱۳۸۳۰ تا ۱۹۷۶۰ تن بدست آمد بیشترین توده زنده ماهی در تالاب شادگان مربوط به گونه کپور۵۲/۶۳ کیلو گرم به ازای هکتار ) و کمت رین آن مربوط به گونه شانک۱/۴۹ کیلو گرم به ازای هکتار) می باشد.