سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد نظافت – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو
حمید عرب – شرکت برق منطقه ای هرمزگان-بندر عباس

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، یکی از موضوعات مهم و اساسی در سیستم قدرت رساندن این انرژی از تولیدکننده به مصرف کننده با حداقل میزان تلفات می باشد. از آنجا که دو بخش مهم تجهیرات شبکه قدرت, خطوط انتقال و ترانسفورماتورهای قدرت می باشند، لذا بررسی و ارزیابی تلفات این تجهیزات یکی از مباحث مهم در ارزیابی تلفات کل سیستم قدرت می باشد. پیش زمینه ارائه راهکارهای کاهش تلفات در شبکه های قدرت، ارزیابی و دستیابی به مقدار صحیح تلفات شبکه خصوصاً خطوط انتقال و ترانسفورماتورهای قدرت م یباشد. یکی از روش های دستیابی به میزان تلفات، استفاده از تجهیزات اندازه گیری در شبکه می باشد ولی در این میان با توجه به کوچک بودن مقیاس تلفات تجهیزات شبکه انتقال و نتیجتاً قابل قیاس بودن میزان تلفات با خطاهای تجهیزات اندازه گیری، نیاز به روش های با دقت بالا جهت جداسازی خطاهای ناشی از روند اندازه گیری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله روند ارزیابی تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای الکتریکی، با بکار بردن روش میانگین موثر ۱ برای جداسازی خطاهای وارد در روند اندازه گیری، انجام شده و از سوی دیگر با استفاده از مدل مناسب این تجهیزات، محاسبه تلفات نیز انجام شده و نتایج بدست آمده از طریق محاسبات برای تعیین صحت تلفات بدست آمده از طریق انداز هگیری بکار برده شده است . روش پیشنهادی بر روی یک شبکه عملی نیز پیاده سازی و صحت سنجی شده است.