سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا الوانکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی است که همواره خسارات جانی و مالی فراوانی برای انسان داشته است در صورتیکه بتوان مقدار بزرگی سیلاب را از نظر دبی حداکثر آن شناسایی نمود آنگاه می توان با احداث سازه های هیدرولیکی لازم آنها را تحت کنترل درآورده و از خسارات احتمالی پیشگیری نمود میزان بزرگی سیلاب به عواملی نظیر مقدار بارش، مشخصات توپوگرافی حوضه آبریز و جنس زمین از نظر نفوذ پذیری بستگی دارد از انجا که اطلاعات دیجیتال ماهواره لندست به نوعی بیانگر نفوذ پذیری زمین نیز می باشند دراین تحقیق رابطه بین بزرگی سیلابها با اطلاعات ماهواره لندستبه همراه مشخصات فیزیکی حوضه های ابریز مورد بررسی قرارگرفته است. دراین تحقیق پس از جمع اوری آمار سیلاب ایستگاههای آب سنجی و اطلاعات دیجیتال ماهواره لندست حوضه آبریز آنها و همچنین محاسبه مهمترین مشخصات فیزیکی حوضه آبریز آنها نظیر مساحت، شیب و ارتفاع متوسط حوضه که در سیستم GIS بدست آمده است ارتباط بین این پارامترها مورد بررسی قرارگرفته ومدلهای مختلف ریاضی به آنها برازش داده شده است.