سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روح اله کشت کار –
لیلا خان محمدی –

چکیده:

به منظور برآورد خطر زمین لرزه در گستره گرگان به روش احتمالاتی تصحیح شده ابتدا ایالت های لرزه زمین ساختی گستره موردمطالعه تعیین و پارامترهای زلزله خیزی آن براورد شدند. سپس با درنظر گرفتن گسلهای فعال چشمه های بالقوه زمین لرزه در گستره مورد نظر تعیین گردیدند. در روش احتمالاتی اصلاح شده به منظور نشان دادن ناهمگنی لرزه خیزی در مکان و زمان و پرهیز از فروتخمین خطر بالقوه زمین لرزه های بزرگ نرخ متوسط سالانه رویداد زمین لرزه ها در ایالت لرزه زمین ساختی در هر محدوده بزرگی بین چشمه های بالقوه زمین لرزه مربوطه تسهیم می شود که این تسهیم به وسیله تابع توزیع فضایی انجام میگیرد با تعیین توابع توزیع فضایی برای بازه های بزرگاهای مختلف پارامترهای زلزله خیزی در چشمه های بالقوه زمین لرزه تعیین شدند.