سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ازاده سادات آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گرایش زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دا
احمد سدید خوی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش با مطالعه ای در محدوده طول جغرافیایی ۵٠ تا ۵٣ و عرض جغرافیایی ٣٢ تا ٣۵ ، که بخشی از ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی است ، سعی بر تهیه گزارش لرزه زمین ساختی و تحلیل خطر از این منطقه شده است. در این مطالعه از کاتالوگ های زلزله های موجود در پایگاه های معتبر داده های لرزه ای استفاده شده است. با استفاده از داده های قابل اطمینان برای منطقه با روش های احتمالاتی و قطعی تحلیل خطر انجام شده است. در روش قطعی با استفاده از نتایج بدست آمده از شتاب ها در محل سایت، مشاهده می شود که بیشترین شتاب مربوط به گسل کاشان است و قسمت جنوب غربی منطقه که شامل چشمه ٣ هم می شود در محدوده شتاب های نسبتا بالا قرار دارد که این بخش جزئی از ایالت زاگرس محسوب می شود. پس از تهیه نقشه های خطر، مشاهده می شود که با افزایش دوره بازگشت میزان تغییرات شتاب در منطقه زاگرس کمتر از ایران مرکزی است که می توان دلیل آن را تفاوت های تکتونیکی این دو منطقه ذکر کرد.