سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی جراحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور عمران ف
محسن پورکرمانی – دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ملیحه نادعلیان – دانشجوی کارشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله برای سد مخزنی بایچه باغ واقع در شمال غرب استان زنجان برآورد خطر لرزه ای صورت گرفته است بررسی های حاصل از مطالعات لرزه زمین ساخت شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه های لرزه زا بررسی بیشینه لرزه خیزی و ارائه بیشینه مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین در ساختگاه سد به منظور مقاوم سازی بدنه سد و سازه های وابسته به آن در مقابل خطر زمین لرزه می باشد براسا س مطالعات لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت انجام گرفته دراین مقاله مهمترین چشمه های لرزه زا نسبت به ساختگاه سد بایچه باغ گسل تخت – سلیمان می باشد این گسل با توان لرزه زایی MS=6.8در جنوب غرب ساختگاه سد و تقریبا در فاصله ۲۰ کیلومتری نزدیکترین فاصله اندازه گیری شده در سطح زمین تا گسل از آن قرارگرفته است و نسبت به سایر چشمه های لرزه زا بیشترین شتاب افقی وقائم را درمحل این سد ایجاد می نماید.