سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
محمود میرزایی چلک – کارشناس کشاورزی

چکیده:

مساله افزایش تولید و قطع وابستگی به واردات گندم موجب شده مسئولین توجه ویژه ای به سیستمهای تولید راهکارهای افزایش تولید و کاهش تلفات داشته باشد سطح زیرکشت گندم درایران طبق آمار منتشر شده ۶/۶۱ میلیون هکتار و میزان تولید آن ۱۴/۵۷ میلیون تن با متوسط عملکرد ۳/۸ تن برای کشت آبی بودها ست قسمت قابل توجهی از این محصولات در زمان برداشت توسط کمباین به زمین ریخته شده و تلف می شوند جدای از تنظیمات قسمتهای مختلف کمباین نوع کمباین نیز دراین امر نقش قابل توجهی داشته که با توجه به ساعت و منطقه برداشت عملکرد مزرعه عمر کمباین واریته محصول و نوع کشت آبی و این مقادیردرانواع مختلف کمباین متفاوت است در این تحقیق دو نوع کمباین متداول جاندیر ۹۵۵ و کلاس سهند S 68 مورد بررسی قرارگرفت با توجه به عوامل ذک رشده داده هایی از مناطق مختلف زیرکشت گندم اردبیل مورد بررسی قرارگرفت و درنهایت با استفاده ازم دل متغیرهای موهومی طرحی برای پیش بینی ریزش و تحلیل داده ها ارایه گردید