سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد خواستاربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدهاشم افضلی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و منابع آب در ایران، باعث شده برخی از طرح های انتقال آب بین حوضه ای مورد توجه قرار گیرد. از این جمله می توان به طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی اشاره کرد که متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و اجرایی مطرح شده است. یکی از مشکلات اجرای این طرح، احداث تونل ۶۵ کیلومتری است که با توجه به شرایط زمین شناسی منطقه، خسارت های جبران ناپذیری را به سفره های آب زیرزمینی، وضعیت کشاورزی و محیط زیست مناطق خط انتقال در کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد می نماید. در این تحقیق سعی بر برآورد هزینه ناشی از خشک شدن منابع آب زیرزمینی منطقه مسیر تونل بهشت آباد به واسطه حفر این تونل در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت شده است. با توجه به الگوی کشت، نیاز آبی محصولات و اهمیت آب آشامیدنی و توسعه صنعت در منطقه، ارزش اقتصادی آب در هر بخش محاسبه و میزان خسارت اقتصادی مربوط به افت منابع آب زیرزمینی ناشی از حفر تونل بهشت آباد نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد ریال در سال بدست آمد