سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیل رضائی – کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

هدف ازاین مطالعه براورد حداقل هزینه های اجرایی راهکارهای مهارسیلاب درمحدوده مطالعاتی رودخانه دره رود می باشد براین اساس درهمهروستاهای محدوده سطح اراضی ومحصولات کشاورزی خسارت دیده مقدار تخریب آنها و سردهنه ها برای یک دوره ۸ساله ازسال ۱۳۸۲تا۸۹ و برمبنای قیمت های سال ۸۹ محاسبه و میانگین ارزش حال خسارات وارده درهرسال حدود ۹۰۱۳/۱ میلیون ریال براورد شده است با استفاده از شاخص های ارزیابی اقتصادی و معیار نقطه سربسر درسه راهگزین احتمالی برای دوره ۲۰ سالهحداقل هزینه راه کارهای مهارسیلاب به ترتیب ۴۳۰۵۸و۵۳۸۲۳و۶۴۵۸۶ میلیون ریال محاسبه شده است.