سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسین زاده ساداتی – مدیر دفتر هیدرو انفورماتیک، سازمان آب و برق خوزستان
سروش اله-دین – کارشناس دفتر هیدرو انفورماتیک، سازمان آب و برق خوزستان
زهرا عصاره – کارشناس انرژی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

دربسیاری حوزه های آبریز مطالعه تغییرات سطوح برف گیر و حجم آب معادل موجود، به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب و یک پارامتر اصلی برای شبیه سازی وضعیت اقلیمی، حائز اهمیت می باشد. روش کنونی استفاده شده در تلفیق سطح پوشش برفی با آمار برداری زمینی از ایستگاه های برف سنجی دارای مشکلات فراوانی بوده و تعداد ایستگاه های هواشناسی در مناطق کوهستانی برای تعیین این ویژگی ها ناکافی است، همین موضوع ضرورت استفاده از فناوری های جدید، نظیر سنجش از دور را روشن می سازد. آنچه که مورد نظر هیدرولوژیست ها می باشد این مطلب است که چه مقدار آب در یک حوضه آبریز به شکل برف ذخیره شده است. همچنین آنان به دنبال محاسبه و بدست آوردن توزیع مکانی برف و ویژگی های خاص آن هستند. واضح است که اندازه گیری نقطه به نقطه برای بدست آوردن این پارامترها در مناطق کوهستانی تقریباً غیر ممکن است. به منظور ایجاد مدل های هیدرولوژیکی کارآمد و مطمئن و همچنین بهبود پیش بینی ها، لازم است تا روش های کم هزینه تر با دقت بالاتر در برآورد سطوح پوشش برف به کار گرفته شوند. در این پژوهش، محاسبه سطح پوشیده از برف با استفاده از تصاویر MODIS در حوضه آبریز کارون بزرگ مورد بررسی قرار می گیرد. پایش اصولی سطح پوشش برف، ارزیابی سطوح ذوب برف حاصل را دقیق تر نمایان می سازد. سپس با استفاده از داده های زمینی، حجم ذخیره آب معادل برف در حوضه با تقریب نسبتاً خوبی برآورد می شود. نتایج بدست آمده بیانگر کارآمد بودن روش به کار گرفته شده می باشند.