سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سید شریفی – هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
منوچهر عظیمی مقدم – دکتری دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل

چکیده:

سودآوری پرورش گاوهای شیری تحت تاثیر عملکرد تولید و تولید مثل آنها قرار دارد یکی از راه های موثر بر افزایش سودآوری در دامپروری استفاده از اصلاح نژاد می باشد در مدل زیست اقتصادی استفاده شده در این تحقیق درآمد تولید کنندگان از فروش شیر، تلیسه مازاد، گوساله نر و گاو حذفی تامین شدند و هزینه ها به صورت هزینه های ثابت و متغیر در نظر گرفته شدند میانگین وزنی درآمدها و هزینه های مربوط به گروه های سنی ۲ تا ۱۰ ساله نشان داد که از کل درآمد ها ۷۳% مربوط به شیر، ۷% مربوط به گوساله نر، ۸% مربوط به تلیسه مازاد، ۱۱% مربوط به گاو حذفی و ۱% مربوط به فروش کود حیوانی بود. از کل هزینه ها نیز ۴۹% مربوط به پرورش گاو و ۴۷% مربوط به پرورش تلیسه و ۴% هزینه ثابت را شامل شدند در این بررسی ملاحظه شد که هزینه های غذایی بخش زیادی از هزینه های پرورش را تشکیل می دهد به طوری که هزینه های غذایی ۶۹ درصد و هزینه های غیر غذایی ۳۱ درد کل هزینه ها را شامل شدند از بین هزینه های غیر غذایی، هزینه نیروی انسانی مهمترین عامل در افزایش هزینه های غیر غذایی بود.