سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهشید عسکری زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
منیژه انصاری –
ایرج آزاد –
مهدی سرلک –

چکیده:

گزینه های BATNEEC بهترین فناوری های موجود با فراهم نکردن هزینه های فراوان روش تکنولوژی کیفیت و تجزیه و تحلیل چند معیاری که به عنوان وسیله ای برای توسعه شاخصهایی برای ارزیابی سیستم هایمدیریت پسماندهای شهری پیشنهاد می شود شاخص های پیشنهادی می تواند به عنوان یک ابزار برای رتبه بندی سیستم با توجه به گزارش فنی زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و غیره عمل کنند البته ویژگیهای خاص یکمنطقه مورد بحث درنظر گرفته می شود تجزیه و تحلیل برای سه واحد کارخانه صنعتی مختلف Spittelau) دروین و ورشو و Tarnobrzeg همراه با مدلهای جایگزین دفع پسماند همراه یا بدون سوزاندن بیوگاز و فرایند مکانیکی بیولوژیکی MBP و زیرساخت های مدیریت پسماند ساخته شده است. نتایج نشان میدهد که خاکسترسازی پسماند بسیار مفیدتر ازدفع است ای نتایج مطابق با یک سری سلسله مراتب پسماند براساس دستورالعمل اتحادیه اروپا ۲۰۰۸/۹۸ شناسایی شده تعیین می شوند اما شاخصهای ایجاد شده از لحاظ تفسیر کردن بسیار ساده هستند و بهعنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط با مردم که اغلب یک عامل حیاتی درتعیین محل سرمایه گذاری است مفید میب اشد.