مقاله برآورد تولید علوفه با استفاده از شاخصهای اقلیمی (بارندگی، دما و سرعت باد) مطالعه موردی: مراتع استپی پیشکوه استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۴۰ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: برآورد تولید علوفه با استفاده از شاخصهای اقلیمی (بارندگی، دما و سرعت باد) مطالعه موردی: مراتع استپی پیشکوه استان یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید علوفه
مقاله بارندگی- رطوبت
مقاله مراتع استپی
مقاله منطقه پیشکوه
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نادری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در یک اکوسیستم، تولیدات گیاهی مقدار انرژی قابل دسترس برای مصرف کننده و تجزیه کننده ها را تعیین می کنند. بنابراین شناخت روند تغییرات و عوامل موثر بر تولید، پیش زمینه اصلی درک فرایندها و مدیریت بهینه آن اکوسیستم بشمار می روند. در اکوسیستمهای مرتعی خشک و نیمه خشک، متغیرهای اقلیمی با تاثیر بر میزان رطوبت قابل دسترس درون پروفیل خاک، به شدت ترکیب و تولیدات گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این راستا در پایگاه مطالعاتی صدرآباد واقع در منطقه پیشکوه استان یزد، تاثیر متغیرهای بارندگی، دما و سرعت باد بر تولید گونه های غالب گیاهی، طی ۹ سال مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور هر ساله درصد پوشش تاجی و تولید گیاهان داخل پلاتهای تصادفی مستقر در طول ترانسکتهای دائمی خطی اندازه گیری شد. داده های اقلیمی نیز از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی تهیه گردید. رابطه بین مقادیر تولید و متغیرهای اقلیمی بوسیله آنالیز همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بارندگی طی دوره های آذر تا اسفند، آذر تا فروردین و فروردین ماه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر تولید گونه های Artemisia sieberi، Iris songarica و دو گونه Stipa barbata و Stipa Arabica داشتند. در حالی که دمای تیرماه به همراه بارش آذر تا اسفند تاثیر بارزی بر تولید گونه Stachys inflate گذاشتند. تولید گونه های Iris songarica و Stipa barbata علاوه بر متغیر بارش تحت تاثیر سرعت باد فروردین نیز قرار داشتند. در نهایت نتایج نشان داد از بین متغیرهای اقلیمی بارش آذر تا اسفند بیشترین تاثیر را بر تولید کل منطقه داشت. بنابراین می توان برای برآورد تولید علوفه مرتع به منظور تعیین ظرفیت چرایی منطقه از آن بهره برد.