مقاله برآورد تولید درمنه دشتی (Artemisia sieberi) از طریق اندازه گیری ابعاد گیاه (مطالعه موردی: جنوب غربی سبزوار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد تولید درمنه دشتی (Artemisia sieberi) از طریق اندازه گیری ابعاد گیاه (مطالعه موردی: جنوب غربی سبزوار)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفیت چرا
مقاله تولید
مقاله سبزوار
مقاله Artemisia siberi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی آریان یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فیله کش اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: یاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین ظرفیت مراتع از موارد مهم در مدیریت آن به شمار می رود و شناخت عامل های موثر در آن اهمیت بسیاری دارد. از آنجایی که میزان علوفه تولیدی در یک دوره رویش مبنای محاسبه ظرفیت چرایی است، در این پژوهش برآورد تولید با اندازه گیری ابعاد گیاه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام تحقیق ابتدا رویشگاه درمنه تعیین گردید، سپس ۸ ترانسکت ۵۰ متری با فاصله ۱۰ متر از یکدیگر به طور تصادفی- سیستماتیک در منطقه معرف در نظر گرفته شد. آنگاه در ۴۰ بوته از گیاه درمنه که دارای ابعاد مختلف بودند صفات ارتفاع و قطر تاج پوشش بوته یادداشت و تولید هر گونه در پاکت جداگانه قرار داده شد و پس از خشک شدن کامل توسط ترازو وزن گردید. در نهایت داده های مربوط به تولید، ارتفاع، قطر تاج پوشش و حجم وارد نرم افزار SPSS شده و با دستور regression تجزیه و تحلیل آماری روی داده ها انجام شد. نتایج نشان دادند که بین تولید به عنوان متغیر وابسته با حجم، سطح تاج پوشش و ارتفاع بوته ها به عنوان متغیر های ثابت، همبستگی خطی معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشته که ضریب تبیین مربوط به هر کدام از روابط خطی موجود به ترتیب ۰٫۸۸، ۰٫۸۴ و ۰٫۷۴ می باشد. در نهایت مناسبترین رابطه خطی، رابطه تولید-حجم معرفی گردید.