سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی مهدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
هستی هاشمی نژاد – استادیار مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش به دلیل اهمیت بررسی میزان تاثیر آلاینده های مختلف منتشره از شرکت پتروشیمی اصفهان بر آلودگی هوای مناطق شهری اطراف، پراکندگی آلاینده های این صنعت بر اساس مدل گوس، مدلسازی شد. با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی MATLAB در شعاع ۵ کیلومتری اطراف دودکش ها غلظت مجموع آلاینده های دودکش ها مشخص گردید. نتایج بدست آمده از توزیع گوس با بررسی جهت و سرعت باد غالب منطقه با نقشه های رقومی سازمان نقشه برداری کشور در نرم افزار ArcGIS منطبق شد. مشخص شد که غلظت آلاینده های منتشره از این صنعت در مناطق شهری اطراف با توجه به جهت باد غالب و نتایج حاصل از مدل سازی (غلظت حداکثر ۰۵/۳، ۴۵/۰ و ۸۴/۰ ppb به ترتیب برای مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد) بسیار ناچیز است.