سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران لاری – استاد یار گروه فیزیکدریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، واحد تهران شمال
گیلدا عباسیان – دانش آموخته رشته فیزیک دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، واحد تهران ش
افشین محسنی آراسته – استاد یار گروه فیزیکدریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله ابتدا به طبقه بندی روش های مختلف استفاده از انرژی امواج دریاها پرداخته شده است و کارآمدترین روش، روش ستون نوسانگر آب (OWC) معرفی گردیده است، سپس ضمن معرفی و مقایسه مبدلهای ساخته شده در مقیاس کامل، بهترین مبدل ها با توجه به ظرفیت توان تولیدی و شرایط منطقه، برای سه ایستگاه در دریای خزر (بندر انزلی)، خلیج فارس (بندر بوشهر) و دریای عمان (بندر چابهار) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق علاوه بر محاسبه میانگین و حداکثر ارتفاع موج شاخصو پریود آن، برآورد میزان توان قابل استحصال از امواج و مقدار انرژی کل سالیانه در سه ایستگاه ذکر شده استکه از میان آنها بندر چابهار دارای بیشترین مقدار توان در واحد طول ساحل ، معادل ۸/۰۷۳ کیلو وات بر متر استکه دلیل عمده آن را می توان بالا بودن میزان ارتفاع موج شاخصو پریود موج در این بندر دانست.