سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نساء موسوی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خم
مصطفی رجبی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
شهروز فروتن کیا – کارشناس جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روستای ابیانه از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان به دلیل دارا بودن جاذبه های تاریخی و طبیعی زیاد، یکی از جاذبه های گردشگری روستایی کشور به شمار می آید. هدف این پژوهش، برآورد تمایل به پرداخت گردشگران روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. برای تحلیل عواملا قتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، با توجه به مقادیر دامنه ای تمایل به پرداخت از الگوی پروبیت رتبه ای استفاده گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل ۲۵۰ پرسشنامه مصاحبه حضوری با گردشگران جمع آوری گردیده است. بر اساس یافته ها، ۷۵/۶ درصد گردشگران، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید و استفاده تفریحی از روستای ابیانه هستند. متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای بازدید و استفاده از روستای ابیانه برابر با ۵۸۴۷ ریال به ازای هر فرد به دست آمد. نتایج نشان می دهد، از میان عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران، متغیرهای فاصلهف سطح مبلغ ورودی، درآمد خانوار، تحصیلات و جذابیت روستا اهمیت آماری داشتند.