سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فرهاد بندرجیان – مهندس صنایع،

چکیده:

حمل ونقل حومه ای از اهمیت بالائی برخوردار میباشد و در سالهای اخیر نیز در سیاستها وقوانین کشور به این مهم پرداخته شده است لیکن عملکرد اجرائی در این خصوص زیاد شایان ذکر نمی باشد از این رو برای بیشتر مطرح نمودن مسائل مربوط به این موضوع در این مقاله میزان تقاضا سفرهای حومه ای تهران وناوگان مربوط به آن برآورد شده است. در این مقاله سعی شده به طور کامل نقاط تقاضا در شبکه حمل و نقل حومهای تهران شناسایی گردد و سپسبا طراحی مدل تقاضای مناسب میزان تقاضای سفرهای حومه ای ریلی استان تهران با پارامترهائی همچون جمعیت ،فاصله شهرها و حومه ها،اشتغال و…برآورد شود و برای این منظور مسیرهای حومهای– محلی موجود و آینده(مصوب و در حال احداث) مورد بررسی قرار گرفته شده وپساز تعیین مسیرهای سفرهای حومه ای ریلی به بررسی و معرفی انواع ناوگان ریلی قابل بهره برداری برای مسیرهای حومهای– محلی تعیین شده پرداخته شده است ودر پایان میزان نیاز به ناوگان مرتبط با مسیرهای مذکور تا سال ۱۴۰۴ برآورد شده است.