سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی ایراهیمی سالاری – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مینا محتشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
نرگس صالح نیا – دانشجوی دوره دکترای اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده عاطفه ضیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در کشور ما بخش های غیر مولد (خانگی و تجاری ) بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی در کشور را تشکیل می دهد که از این میزان ۷۰% آن مربوط به بخش گرمایش است. این امر ضرورت توجه به مصرف انرژی در این بخش ها و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از اتلاف و مصرف بی رویه انرژی ، به خصوص در بخش گرمایش محیط را نشان می دهد. در این پژوهش برای برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایشی در بخش خانگی شهر مشهخد در غالب گروه های مختلف هزینه ای از مدل شبیه سازی مصرف MADE-II استفاده شده است. محاسبات به روش بار حرارتی و ضریب انتقال حرارت عملکردی دیوارهای خارجی ساختمان و نیز با استفاده از اطلاعات آماری سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شهر مشهد صورت گرفت.بررسی ها نشان داد که دهک های بالای هزینه ای نسبت به دهک های پایین سهم نسبتا بیشتری را در مصرف گاز طبیعی داشته اند. ار این رو خانوارهای دهک های پایین تر سهم کمتری در یارانه انرژی این بخش داشته اند. همچنین محاسبات مربوط به ضریب انتقال حرارتی نشان می دهد که ساختمانها در مشهد دارای اینرسی حرارتی بالایی می باشند . به عبارت دیگر ارتباط انرژی مصرفی ساختمانها با هوای بیرون زیاد است و می توان با بهیود ضریب انتقال حرارت دیوارها ، عایق بندی مناسب ساختمانها و استفاده از مصالح مناسب در آنها به میزان ۷۸ درصد کاهش تقاضای انرژی مفید و صرفه جویی در مصرف انرژی این بخش ایجاد کرد. محاسبه بازدهی سیستمهای گرمایشی نیز نشان می دهد که این سیستمها در شهر مشهد از کاراریی نسبتا بالای ۸۳ درصدی برخوردارند.