سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شامخی امیری – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رحیمیان – دانشکده عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
مرتضی اسکندری قادی – گروه علوم پایه مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

یک لایه ایزوتروپ جانبی مستقر بر یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی با خواص متفاوت طوری در نظر گرفته می شود که محورهای ایزوتروپی آن ها موازی هم و عمود بر سطح نیم فضا باشد. این مجموعه تحت اثر ضربه سطحی دلخواه در فضای زمانی قرار می گیرد. هدف از این مقاله تعیین کلیه امواج ناشی از این ضربه سطحی به صورت تئوری می باشد. با استفاده از توابع پتانسیل اسکندری قادی، معادلات حرکت که معادلاتی کاملا درگیر می باشند به صورت معادلاتی مستقل تبدیل می شوند. برای حل این معادلات مستقل، از تبدیلات هنکل و لاپلاس در راستای شعاعی و زمان استفاده شده است. با استفاده از این تبدیلات کلیه تنش ها و تغییرمکان ها به فضای هنکل-لاپلاس انتقال می یابند. با حل معادلات در فضای تبدیل یافته و با استفاده از شرایط مرزی منتقل شده، جواب معادلات موج در فضای مذکور به دست می آیند. با استفاده از قضایای تبدیل معکوس، تنش ها و تغییرمکان ها بصورت انتگرال دوگانه برآورد می شوند که به علت پیچیدگی مسأله برای محاسبه آن ها از روش های عددی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که در حالت های ساده تر نیم فضای ایزوتروپ جانبی و نیز ایزوتروپ، نتایج به دست آمده بر نتایج تحقیقات گذشته منطبق هستند. نتایج این مقاله می تواند در آنالیز سازه های مستقر بر نیم فضای مشابه به روش انتگرال های مرزی و روش المان های مرزی استفاده شود