سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
اصغر فلاح –
سیدمحمد حجتی –
طوبی روستا –

چکیده:

این تحقیق به بررسی میزان کربن آلی ذخیره شده در خاک در دو توده طبیعی و دست کاشت در محدوده جنگل جنوب استان کهگیلویه و بویر احمد و در ۱۵ کیلومتری شهر سوق با طول جغرافیایی۰۰ʹ۲۵◦۵۰ تا ʺ۵۰ʹ۲۵◦۵۰ و با عرض جغرافیایی ʺ۰۰ʹ۵۶◦۳۰ تا ʺ۵۵ʹ۵۲◦۳۰ پرداخته است. برای نمونه برداری از خاک تعداد ۴۰ پلات در منطقه پیاده شد و نمونه ها از زیر و خارج از تاج گونه های بادامک برداشت شدند. نمونه ها بدون قرار گرفتن در معرض آفتاب خشک و به آزمایشگاه منتقل شد. برای تعیین ترسیب کربن از روش والکی بلاک استفاده شد. نتایج نشان داد در توده طبیعی مقدار کربنی که توسط گونه بادامک ترسیب شده ۲٫۱ تن در هکتار می باشد،. همچنین در توده دست کاشت میزان کربن آلی در خاک گونه بادامک ۴۵/۱ تن در هکتار می باشد ، توجه به نتایج فوق نشان می دهد ترسیب کربن در مناطق غرب کشور در گونه های بومی و مقاوم از جمله گونه بادامک Amygdalus scoparia اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که به دلیل ماندگاری و عمر زیاد کربن ترسیب شده در شرایط آب و هوایی خشک که فعالیتهای حیاتی کاهش می یابد و به تبع آن سرعت تجزیه کربن نیز کاهش می یابد ، خاک این مناطق بستر مناسبی برای نگهداری طولانی مدت کربن می باشند. ارزش ترسیب کربن و آزاد سازی اکسیژن در چنین مناطقی مدیریت هرچه بیشتر این مناطق را در پی داشته و همچنین توجیهی برای جذب اعتبار از مجامع بین المللی را برای توسعه این مناطق فراهم می سازد.