سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نویده مهدوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ

چکیده:

مهندسی زلزله بر پایه روش عملکردی نیازمند تخمین دقیق ظرفیت سازه و نیاز لرزهای میباشد. در چند سال اخیر روش تحلیل دینامیکی پیشنهادشده که با دقت بالا ظرفیت سازهها را برآورد مینماید. در این روش پاسخ دینامیکی سازه به کمک تحلیل تاریخچه زمانی در مقابل تعدادی از رکوردهای زمین لرزه که بوسیلۀ ضرایبی مقیاس گردیده اند، بدست می آید. محاسبات گسترده در تحلیل دینامیکی غیرخطی، استفاده از این روش را تحت شعاع قرار داده است. در این مقاله پیشنهاد شده منحنی ظرفیت سازه حاصل از تحلیل دینامیکی افزایشی از منحنی پوشآور تطبیقی سازه تخمین زده شود.