سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمد چمنی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اصغر صادقی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی آقازاده – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور مطالعه روند تجزیه پذیری پروتیین خام کنجاله سویای پرتو تابی شده با امواج مایکروویو آزمایشی به روش کیسه های نایلونی انجام گردید. با استفاده از کیس ه های نایلونی نمونه کنجاله سویای پرتو تابی شده در شکمبه سه راس گاو نر از توده تالشی انکوباسیون شد. تجزیه پذیری پروتیین خام کنجاله سویا در سرعت عبور ۲ در ساعت با افزایش زمان پرتوتابی امواج مایکروویو به طور خطی کاهش یافت. با استفاده از پرتوتابی امواج مایکروویو مقدار پروتیین قابل انحلال در آب کاهش و پروتیین کند تجزیه افزایش یافت که با توجه به نتایج تیمار پرتوتابی ۵ دقیقه پرتوتابی امواج مایکروویو، مناسب ترین اثر را در محفاظت از پروتیین خام کنجاله سویا در برابر تجزیه داشت.