سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رضائیان – دانشجوی دکتری سازمان انرژی اتمی ایران
محمدرضا نعمت اللهی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تست لوپ ترموهیدرولیکی SHUNCL درراستای مطالعه جریان گردش طبیعی و چالشهای پیش روی به کارگیری ان به منظور خنک کردن قلب درشرایط عادی کارکرد راکتورهای هسته ای نسل آینده دردانشگاه شیراز طراحی و ساخته شده است اندازه گیری کسرخلاء درتست لوپ SHUNCL درفشارهای پایین با عکسبرداری ازجریان دو فازی با دوربین پرسرعت ازطریق نواحی قابل رویت تعبیه شده درمسیرجریان و پردازش عکسهای حاصل به وسیله ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB صورت می پذیرد روش و نتایج حاصل از این اندازه گیری دراین مطالعه ارایه شده است اندازه گیری تجربی کسرخلاء دراین مطالعه برای شار حرارتی ۲ کیلووات درمتر و برای ناحیه حرارتی ۸/۵ متر صورت پذیرفته است دراین حالت الگوی جریان درتست لوپ جریان حبابی می باشد و اندازه گیری ها تا کسرخلاء ۲۵/۶۵% صورت پذیرفته است نتایج حاصل دراعتبارسنجی شبیه سازی های عددی و نیز مقایسه باسایر روشهای تجربی از قبیل جذب تابش گاما قابل استفاده می باشد.