سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهرداد طباطبائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان­زدایی دانشگاه سمنان
حمید علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان­زدایی دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی از پدیده های مهم در گردش آبی طبیعت ، پدیده تبخیر و تعرق است که بدون وقفه در سطح کره زمین اتفاق می افتد. در منطقه مورد مطالعه از روشهای بلانی-کریدل اصلاح شده، تورنت وایت اصلاح شده، عزیزی – سپاسخواه جهت برآورد تیخیر و تعرق استفاده شده است. جهت منطقه ای کردن تبخیر و تعرق از ایستگاه های سینوپتیک اقلید، شیراز، زرقان و فسا استفاده شده و با توجه به آمار این ایستگاه ها در یک دوره آماری مشترک ۲۰ ساله اقدام به تولید گرادیان تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه می کنیم. با استفاده از روش بلانی کریدل بیشترین و کمترین متوسط تبخیر و تعرق ماهانه برای کل حوزه در تیر ماه ۱۱ و در دی ۱/۱ و سالانه ۷۲/۳، برای روش تورنت وایت در تیر ماه ۵/۷ و در دی و بهمن ۰/۲ و سالانه ۷۵، برای روش عزیزی- سپاسخواه در تیر ماه ۱۲/۹ و در دی ماه ۲/۹ و سالانه ۷۲/۳ میلی متر برآورد شده است.