سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه سی سی پور – کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان
کاوه جعفری میناب – کارشناس تکنولوژی هواشناسی اداره کل هواشناسی هرمزگان

چکیده:

تبخیر یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و یکی از اجزا مهم بیلان آب و اولین راه بازگشت آب به چرخه بهشکل بخار آب در اتمسفر است تبخیر از جمله مشخصه های بارز اقلیمی و تابعی از شرایط حرارتی است در مورد تبخیر از سطح آبها درجه حرارت، باد و رطوبت بزرگترین نقش را بازی می کنند علاوه بر عوامل اساسی یاد شده فشار بخار آب عمق و درجه شوری نهیز بر تبخیر اثر میگذارند میزان تبخیر و تعرق در مناطق مختلف متفاوت است مناطق گرم و خشک ایران چون هرمزگان حجم عظیمی از آب بصورت تبخیر ازدست می رود دراین مناطق جهت استفاده بهینه از منابع آبی تعیین نیاز ابی گیاهان ضروری است از جمله موارد مورد نیاز جهت طراحی شبکه های ابیاری گاهی از میزان تبخیر است دراین مقاله با یک دید کلی نسبت به تغییرات تبخیر در بندر عباس نقش باد را مورد مطالعه قرار داده ایم و به طور موردی در زمان وزش بادهای شدید در طول روز ارتباط بین تغییرات تبخیر و سرعت باد مورد بررسی قرارگرفته است در این بررسی که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته با استفادها زمیزان تبخیر شش ماه اول سال تبخیر سالیانه شبیه سازی شده است.