سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

میرمهیار میرصالح پور – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات تهران
ساناز کریمی فرد – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

برنج در رژیم غذایی مردم ایران دارای اهمیت ویژه است. در حال حاضر این محصول حدود نصف جیره غذایی ۱/۶ میلیارد نفر از جمعیت جهان است. به علت نیاز اغلب مردم جهان به برنج، سطح بسیار وسیعی از زمین های زراعی کشورهای مختلف جهان به کشت برنج اختصاص داده شده است. تقریباً تمامی تولید برنج دنیا در کشورهای جهان سوم می باشد. در ایران با توجه به ذائقه مردم، برنج به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای روزانه کشور و به عنوان کالای ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. هدف از این مطالعه برآورد واکنش عرضه برنج در ایران می باشد. بدین ترتیب از الگوی خود توضیح با وقفه گسترده (ARDL) برای روابط استفاده شد. داده های مورد نیاز از بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان بارندگی در کوتاه مدت و سطح زیرکشت در بلند مدت مهمترین عوامل مؤثر بر عرضه برنج در ایران بوده و همچنین مکانیزم تصحیح خطا نشان داد که اگر شوکی به سیستم وارد شود، در کمتر از یک سال (در حدود شش ماه) بازگشت به تعدل اولیه صورت خواهد پذیرفت.