مقاله برآورد تابع هزینه مرغداری های گوشتی در شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع هزینه مرغداری های گوشتی در شهرستان سنندج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهم نهاده
مقاله تابع هزینه
مقاله مرغ گوشتی
مقاله شهرستان سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی زانیار
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل های موجود در آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه نهاده های عمده در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می پردازد. تعداد ۷۴ واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها برای سال ۱۳۹۱ جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، هزینه دان با ۶۱ درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه متغیر به خود اختصاص داده و بررسی کشش های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تاکید شود.