سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرمهیار میرصالح پور – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران
ساناز کریمی فرد – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات اهواز
سعید یزدانی – استد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران،

چکیده:

شیر و فرآورده های آن به دلیل ارزش غذایی بالا در تغذیه انسان و سلامت جامعه نقش مهمی بر عهده دارد. توجه روز افزون جامعه ایران به مصرف شیر و فرآورده های آن، توسعه صنعت شیر را در بخش تولید و توزیع آن می طلبد. از آنجا که در بخش صنعت شیر مشکلاتی همچون پائین بودن مصرف سرانه وجود دارد، لذا در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از ۲۰۰ نمونه در شهرستان رشت به بررسی علل این مشکل پرداخته شده است در این باره مهمترین دلیل ذکر شده از سوی مصرف کنندگان، نبود تنوع محصولی، ناآگاهی مصرف کنندگان از ارزش غذایی شیر و ناهماهنگی بین خصوصیات این کالا و مطلوبیت مصرف کنندگان بوده است. لذا برای بررسی رابطه قیمت و خصوصیات کیفی شیر از مدل HP استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل نشانی می دهد که در بین خصوصیات کیفی شیر، در کل می توان گفت که شیرهایی که پرچرب با درصد پروتئین بالا و در بسته بندی مناسب با تاریخ انقضای بالاتر و بسته بندی مناسب تر عرضه می شوند در بین مصرف کنندگان از ارزش بالاتری بخوردارند. ضمن ا ینکه یرهای تولیدی شرکت پگاه نیز دارای اثر خاص مثبت در نزد مصرف کنندگان است.