مقاله برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Q توبین
مقاله سرمایه گذاری
مقاله تامین مالی
مقاله اصطکاک مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افهمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در ایران می باشد، یکی از مهمترین چالش هایی که یک بنگاه برای سرمایه گذاری با آن مواجه است، مساله تامین مالی می باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مساله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه گذاری مطرح است.
در این مقاله مدل پویای سرمایه گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه ای را بررسی می کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تامین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده های پانل ۱۹ شرکت بورسی در دوره ۸۸ – ۱۳۷۹ انجام شده است. تخمین ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده اند.