سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا کهنسال – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به دلیل اهمیت پروتئین ها و به تبع آن انواع گوشت در سبد غذایی خانوارها تابع تقاضای انواع گوشت در جهت پیش بینی تقاضای آن اهمیت بالایی را داراست ؛از این رو مقاله حاضر به بررسی دو تابع ایدز خطی و رتردام برای انواع گوشت در دوره زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۶۷ می پردازد . نتایج بررسی نشان می دهد تابع ایدز خطی تابع بهتری جهت توصیف تقاضای گوشت بوده و گوشت مرغ و ماهی کالای ضروری بوده و جانشین یکدیگرند