سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

چکیده:

با توسعه جوامع یکی از مهمترین دغدغه دولت ها برای برنامه ریزی های کلان در حوزه های مختلف پیش بینی مصرف انرژی است. در این میان برق به علت مزایای نسبی زیاد ی که نسبت به سایر منابع انرژی بالاخص سوخت های فسیلی دارد بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با نگاهی به میزان مصرف برق خانگی طی سال های مختلف در ایران تاثیر عوامل مختلف از جمله تعداد خانوارها، درآمد واقعی خانوارها و قیمت برق بر روی آن مورد توجه قرار گرفته است. سعی شده است با تلفیق منطق فازی و رگرسیون میزان مصرف مورد پیش بینی قرار گیرد سپس از مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج واقعی اعتبار آن ها مورد سنجش قرار گرفته است