مقاله برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی، مطالعه موردی استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی، مطالعه موردی استان سمنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژی
مقاله تقاضا
مقاله گاز طبیعی
مقاله حامل های انرژی
مقاله کشش درآمدی تقاضا
مقاله کشش قیمتی گاز طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم دهباشی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین موضوعات در عصر حاضر، پدیده محدودیت انرژی می باشد و گاز طبیعی هم یکی از این منابع کمیاب است که لزوم برنامه ریزی و پیش بینی برای توزیع بهینه آن در کشور ما احساس می شود.
در این تحقیق از تعدادی شاخص های مهم به صورت ماهانه استفاده شده است. متغیر وابسته، مصرف سرانه گاز طبیعی، و متغیرهای مستقل، قیمت گاز طبیعی، متوسط دمای مرکز استان و درآمد خانوار می باشد. سال های مورد بررسی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ می باشد و اطلاعات و آمارها عموما از شرکت ملی گاز ایران، مرکزآمار ایران، سازمان هواشناسی و بانک مرکزی ایران بدست آمده است.
در ادامه با استفاده از آزمون های پایائی، اثبات فروض کلاسیک، عدم رگرسیون کاذب و تصریح مدل در اقتصاد سنجی و نیز با استفاده از روش OLS و با نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی در استان سمنان پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که گاز طبیعی در این استان یک کالای کم کشش و نیز یک کالای ضروری برای تمام گروه های درآمدی مردم است. همچنین تغییرات آب و هوایی اثر قابل توجهی بر مصرف گاز طبیعی دارد.