سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سینا سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس
آرش محدثی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مقاله با بررسی الگوی رفتاری سرعت باد ودوره های تکرار مربوط به آن روشی جدید جهت تخمین بلندمدت تولید نیروگاه های بادی و به تبع آن شاخص های مهم قابلیت اطمینان شبکه در سطح ترتیبی اول، ارایه شدهاست. بدین منظور ابتدا شبکه تست مورد بررسی معرفی شده و سپس با اتصال نیروگاه بادی فرضی به آن و با استفاده از اطلاعات مربوط به تولید و منحنی بار این شبکه و نیز اطلاعات آماری سرعت باد شهر تبریز که طی۵۷ سال گردآوری شده، محاسبات فصلی شاخص های قابلیت اطمینان انجام گرفته است. در این مقاله نشان داده شده که انجام محاسبات بر اساس الگوی فصلی منجر بهافزایش قابل ملاحظه دقت محاسباتی نسبت به الگوی سالیانه می گردد. در گام بعدی روش پیشنهادی، معرفی شده و در نهایت در راستای بررسی مزیت این روش و مقایسه آن با روش متداول، از پیش بینی شاخص هایقابلیت اطمینان چند سال مختلف با هر دو سبک و سپس مقایسه نتایج، با آنچه در این سالها به طور واقعی اتفاق افتاده، استفاده شده است