مقاله برآورد اقتصاد سایه ای ایران (۱۳۸۶ – ۱۳۴۹) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۵۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: برآورد اقتصاد سایه ای ایران (۱۳۸۶ – ۱۳۴۹) با استفاده از مدل سازی فازی چند مرحله ای
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد سایه ای
مقاله منطق فازی
مقاله استنتاج فازی
مقاله توابع عضویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شادمانی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است.
در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم.
نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تاثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره ۱۳۸۶- ۱۳۴۹ به طور میانگین حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.