سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام رضائی – کارشناس ارشد شیمی آلی- مسئول واحد ساماندهی پسماندهای صنعتی و پزشکی سا
علی نجفی – کارشناس ارشد شیمی آلی- مسئول واحد ساماندهی پسماندهای صنعتی و پزشکی سا
سید کمال الدین شاهچراغی – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک– معاون اجرایی سازمان

چکیده:

این تحقیق ابتدا به تعریف پسماندهای پزشکی (بیمارستانی )، ویژگی ها و انواع آن مطابق قوانین کشور ایران و سازمان جهانی بهداشت (WHO) می پردازد و پس از بیان منابع تولید پسماندهای پزشکی و خطرات ناشی از آن ها، از میان عناصر موظف سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی، بطور خاص جمع آوری و حمل و نقل این پسماندها را در گروه های مختلف مراکز درمانی کوچک مورد بررسی قرار می دهد. در طول مدت یک سال به ۱۰۰ مرکز درمانی کوچک در مشهد مراجعه و ضمن جمع آوری پسماندهای پزشکی و ثبت تناژ و حجم آن، بهترین زمان مراجعه، مدت زمان جمع آوری نیز تعیین گردید. با بررسی و پردازش داده ها و مشاهدات، علاوه بر برآورد نیروها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز توسعه این طرح در سطح کلیه مراکز درمانی مشهد، سایر پارامترهای موثر در سهم ریالی هر مرکز نیز تعیین گردید. در خاتمه با ارائه نتایج آنالیز رگرسیون خطی بین زمان T و وزن زباله عفونی W و بهره گیری از ضرایب ریالی تعیین شده ، سهم هریک از گروه های درمانی محاسبه شد