سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود اولی پور – استادیار گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه موردی مساله روانگرایی در بستر رودخانه کارون به دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش تجربی ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی و احتمال روانگرایی به دو روش قطعی و احتمالی در اعماق مختلف به دست آمده است. در آنالیز عددی از مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک و همچنین مدل سخت شوندگی کرنشی استفاده شده است. بنابراین در این مطالعه عمق مطمئن جهت عبور تونل قطار شهری پیشنهاد گردیده است. همچنین بر اساس اضافه فشارهای آب حفره ای به دست آمده ضریب اطمینان در مقابل بالازدگی تونل و نیز تنشهای ایجاد شده در تونل محاسبه می گردد