سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی کازرونی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی – دانشکده مکان

چکیده:

ارائه معیارها و ملاکهای ایمنی جهت دریانوردی بسیار ضروری بوده و نهادهای ذیربط در سطح ملی و بین المللی همواره تلاش های فراوانی را جهت تهیه چنین دستورالعملهایی داشتهاند. تغییرات آبخور و زاویه غلتش طولی شناورها در اثر ورود به آب کم عمق در طی پدیده اسکوات یکی از مواردی است که بسیار مخاطره انگیز تشخیص داده شده و منجر به حوادث قهری به خصوص در حوضچه و کانال دسترسی بنادر می گردد . در این مقاله اسکوات شناورهای تانکر و لنج صیادی در آب کم عمق بوسیله روش تست مدل مقید مورد ارزیابی قرار گرفته و حدود ایمن جهت تردد این شناورها در آبهای محدود بندری مشخص شده است. در نهایت یک رابطه تجربی جهت برآورد اسکوات در شناورهای لنج استخراج شده است