سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدنعمت اله موسوی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
سلیمان کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

رودخانه زاینده رود همانند دیگر منابع طبیعی مشابهمفرحیت و شادابی را برای ساکنین و بازدید کنندگان آن منطقه فراهم می نماید گرچه این نوع خدمت در طبقه بندی های اقتصادی از نوع کالاهای عمومی منظور می گردد اما برای اندازه گیری ارزش این خدمات طبیعی متدهای منطقی شکل گرفته اند یکی از این روشها روش ارزشیابی مشروط و یا CVM م یباشد دراین تحقیق به کمک این روش و با استفاده از پرسشنامه ارزش زیبایی رودخانه زاینده رود که مرتبط با کیفیت بالا بودن آب می باشد مورد ارزشیابی پولی قرارگرفته و آنگاه با ارزشیابی بدست آمده از طریق تحقیق مشابهی که قبلا انجام شده مقایسه گردید تا مشخص گردد که وقوع پدیده قطع آب برای دو سال متوالی در رودخانه در انتقال منحنی پرداخت نهایی واقعی نقشی داشته است یا نه؟