سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردیس فرازمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
غلامرضا چابکرو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

این مطالعه به تخمین ارزش حفاظتی منطقه گردشگری فلات شیراز از طریق اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این منطقه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد. در این راستا با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت و روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که ۷۱ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت ای منطقه تفریحگاهی فلات شیراز هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانواده مورد بررسی در این مطالعه برای ارزش حفاظتی منطقه گردشگری فلات شیراز ۱۸۸۸۰ ریال و ارزش حفاظتی سالانه هر خانواده برای این منطقه ۲۲۶۵۶۰ ریال برآورد گردیده است.