سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد فتاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
علی فتح زاده – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

ارزش حفاظتی تالاب یکی از مهمترین ارزشهایی استکه شامل منافع حاصل از حفاظت کارکردهای غیرمصرفی این اکوسیستم می باشد این بررسی به تعیین ارزش حفاظتی تالاب گمیشان در استان گلستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامهم گزینش دو گانه دو بعدی می پردازد نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش حفاظتی برای هر خانوار ۳۹۳۳۹۰ ریال و براساس متوسط نرخ دلار دیماه ۱۳۸۸ ۳۹/۵ دلار درهرسال می باشد همچنین ارزش حفاظتی این تالاب در استان گلستان حدود ۲۸ میلیارد ریال برآورد می گردد با توجه به نتایج تحقیق و ارزش قابل توجه حفاظتی این تالاب پیشنهاد می شود سیاست گزاران با تدوین بودجه لازم به افزایش کیفی قابلیت های این اکوسیستم کمک نمایند.