سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد کشاورزی
امیر رضا قدیمی ماهانی پور – کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد کشاورزی ،کارشناس بخش
حکیمه محسنی – کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد کشاورزی دانشجوی کارشنا

چکیده:

امروزه یکی از موارد بسیار مهم در بخش کشاورزی ، توسعه پایدار منابع آبی است . بنابراین عکس العمل کشاورزان در تقاضای آب در مقابل تغییر قیمت این نهاده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. مسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی در هر منطقه ، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آن است که در برقراری این تعادل ، قیمت یا ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد . برای کنترل تقاضای آب یا به عبارتی صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محرکهای اقتصادی ( محاسبه ارزش اقتصادی آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود . در این راستا ، هدف مطالعه حاضر بر آورد ارزش کیفی اقتصادی آب در ولید محصول پسته با استفاده از رهیافت تابع تولید است . آمار و اطلاعات لازم از تکمیل ۱۶۶ پرسشنامه در سال زارعی ۹۰-۱۳۸۹ جمع آوری شد. بر اساس نتایج حاصله ، ارزش اقتصادی نهاده آب بستگی به میزان شوری آب دارد.