سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان نظام زاده – دانشجوی دکتری زمین شناسی گرایش تکتونیک دانشگاه شیراز
احمد زمانی – دکتری ژئوفیزیک و سایزموتکتونیک از دانشگاه لندن انگلستان، ۱۳۵۶ ، عضو هیئت

چکیده:

ایران به لحاظ وجود گسل های فعال ، زمین لرزه ها ، گل فشان ها و گنبد های نمکی فعال ، سرزمینی با فعالیت تکتونیکی بالا به حساب می آید و به دلیل تاثیرات گسترده اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی این رخداد ها ، بررسی و مطالعه تکتونیک فعال امری ضروری است. امروزه تجزیه و تحلیل های مورفوتکتونیکی و رقومی ، روشی مفید و کارآمد در استنتاج رخدادهای نئوتکتونیکی ، پیش بینی بلند مدت زلزله ، برآورد خطر زلزله و به طور کلی فعالیت تکتونیکی در یک منطقه می باشد. لذا به منظور مطالعه اثر گسل پی سنگی میناب و دیگر گسل های محلی ، به بررسی شاخص شیب طولی رودخانه یا (Stream length – gradient Index) (SL) و آنالیز فرکتالی ناهمواری های سطحی زمین در دو بعد شمالی – جنوبی و شرقی – غربی در حوضه آبریز کریان از محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه ها ی بین بندر عباس و سدیج پرداخته شده است. نتایج حاصل از هر دو روش بیانگر فعالیت بالای تکتونیکی منطقه و تاثیر مستقیم سازوکار گسل پی سنگی میناب بر فعالیت های تکتونیکی در حوضه آبریز کریان است.