مقاله برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله تبعیض
مقاله منطقه ای
مقاله بودجه
مقاله ظرفیت
مقاله نیاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان ها برآورد کند. داده های استانی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ گردآوری و مدل رشد با روش داده های تابلویی اقتصادسنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان های دارای ظرفیت ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.