سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امین رضی نتاج – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کو

چکیده:

بحران مالی اخیر امریکا که به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، یکی از بزگترین بحران های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه ی ۱۹۳۰ است را نمی توان تنها بحران اقتصاد آمریکا نامید. بعضی از تحلیل گران آنرا به سونامی عظیمی تشبیه کرده اند که از آمریکا شروع و رفته رفته با گسترش دامنهی خود به کشورهای اروپایی و سایر نقاط دنیا سرایت کرده است. هر روز مؤسسه ای مالی اعلام ورشکستگی کرده یا توسط دولت یا مؤسسه ی رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بازارهای سرمایه بزرگ و کوچک دنیا با کاهش قابل توجه روبرو شده ا ند، قدرت وام دهه و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی به مرزهای خطرناک رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت کرده است که شاهد آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در دنیا است. بنابراین در این تحقیق، سعی بر آن است تا اثر بحران مالی بر بازارهای اوراق بهادار با استفاده از شاخص های قیمت و برخی متغیرهای مهم کلان اقتصادی در برخی از کشورهای عضو فدراسیون جهانی بورس در دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۰ با استفاده از روش های اقتصاد سنجی (داده های ترکیبی) بررسی گردد.