مقاله برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون خود توضیحی با وقفه های توزیعی
مقاله توزیع درآمد
مقاله محصول ناخالص ملی
مقاله نابرابری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماندگانی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: افقه سیدمرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نامور احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان موثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی ۸۶ـ۱۳۵۰ و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. بر اساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد.
نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، بر اساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند.