سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا گودرزی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات فن آو
محمدجواد محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز – ایران
کامبیز احمدی انگالی – استادیار گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – ایران
بصیر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

طبق برآوردهایWHO هر سال ۸۰۰۰۰۰ نفر در اثر بیماریهای قلبی – عروقی ،تنفسی وسرطان ریه ناشی از آلودگی هوا درسرتاسر دنیا دچار مرگ زودرس می شوند، تقریبا ۱۵۰۰۰۰ نفر از این تعداد مرگ در جنوب آسیا رخ میدهد نتایج مطالعات در خصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت به صورت موارد بستری، مراجعه به پزشک، تعداد موارد یک بیماری خاص، مرگ و تعداد سالهای از دست رفته زندگیYOLL) گزارش می شود مدل کامپیوتری ۲٫۲٫۳Air Q جهت ارزیابی اثرات سوء ناشی از در معرض قرار گرفتن آلایندهNO2 برسلامت انسان در اهواز در سال ۱۳۸۸ استفاده گردید. آلایندهNO2با آمونیا ؛، رطوبت و ترکیبات دیگر به شکل ذرات کوچک واکنش می دهد. این ذرات کوچک می توانند با نفوذ به نقاط حساس در عمق ریه سبب ایجاد یاتشدید شدن بیماری های تنفسی مانند آمفیزم و برونشیت شوند. همچنین می توانند منجر به تشدید بیماریهای قلبی عروقی، افزایش میزان مراجعه و پذیرش در بیمارستان و مرگ زودرس شوند در این مطالعه داده های مورد نیاز از سازمان محیط زیست و سازمان هواشناسی گردآوری گردید در مرحلهبعد این داده ها توسط نرم افزارExcelبا انجام مراحل تصحیح دما و فشار، برنامه نویسی، پردازش (میانگین) وفیلتر کردن پردازش گردید. در مرحله آخر داده های پردازش شده توسطExcelبه مدلAir Q داده شد.این مدل یک ابزار معتبر و قابل اعتماد به منظور برآورد اثرات کوتاه مدت آلاینده های هوا توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است.این مدل شامل چهار اسکرین ورودی ،Location ،AQ data ،Supplier Parameter و دو اسکرین خروجیGraph ،Table میباشد.