سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن احدنژاد – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدجواد نوروزی – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی زلفی –

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از معیارهای مصالح ساختمان قدمت بنا، تعدادطبقات کیفیت بنا سازگاری کاربری و وضعیت قرارگیری قطعه دربلوک اقدام به برآورد آسیب پذیری کالبدی شهر خرمدره دربرابر زلزله شده است بعد ازاستخراج هریک از معیارها از نقشه های موجود با استفاده از منطق فازی هریک از لایه ها وزن دهی شد و بعد از وزن دهی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHPدست به تلفیق معیارها زده شده و با توجه به معیارهای دخیل دراین پژوهش آسیب پذیری شهر خرمدره به صورت پلاک ساختمانی براورد شد بعد از براورد آسیب پذیری کالبدی شهر خرمدره دربرابر زلزله با استفاده از مدل μD آسیب پذیری شهرخرمدره در سه سناریو ۶و۷و۸ مرکالی براورد شده است.